Zendingscommissie Zendingscommissie
In de afgelopen periode zijn we bezig geweest om vorm te geven aan een zendingscommissie voor onze gemeente.  De doelen van deze commissie zijn vooral om de bekendheid van de GZB uit te breiden en geld bijeen te brengen om dominee van den Berg te ondersteunen in zijn werk voor de GZB.
Rein Kleine is de voorzitter van deze commissie. Verder zitten in de commissie Piet Egas, Willeke v.d. Berg, Annelies Flikweert en Hannie Tanis.
We zullen in de komende tijd gaan kijken wat we voor activiteiten kunnen doen om geld te verzamelen en de bekendheid van de GZB uit te breiden.
Ook uw ideeën zijn hartelijk welkom! 
terug