Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in dit jaar weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook en instagram!
Facebook: https://www.facebook.com/activiteitencommissieouddorp
Instagram: activiteitencommissie_ouddorp


 
 
 

 

 
 

 
 
 
Team Team

v.l.n.r. Anne Grinwis, Rianne Klepper, Danielle Quist, Alette en Jan Steenbergen.
 
Nieuws Nieuws
Terugblik decemberacties en jaar 2021
In december waren er weer veel dingen te koop. Zo waren er onder andere kerststukjes, soep, broodjes en vogeltaarten te koop. Ook kon er weer kerstpost ingeleverd worden. De opbrengst van de verkochte producten en de kerstpost was €1.919,55. Ook hadden we weer de oliebollenactie. Deze mocht het bedrag van €801,55 opbrengen. We zijn dankbaar voor deze mooie opbrengsten. Terugblikkend op afgelopen jaar, zijn we dankbaar dat er ondanks corona weer veel acties gehouden konden worden. Gelukkig hoefden we niet alleen bestelacties te doen, maar kon er ook wat buiten verkocht worden. De fietspuzzeltocht was wel het hoogtepunt van afgelopen jaar, waar we elkaar als gemeente weer mochten ontmoeten en weer met veel meer fietsers dan verwacht! Alle acties bij elkaar hebben het bijzondere bedrag van €16.586,22 opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het opknappen van de pastorie.

In de eerste plaats zijn we de Heere dankbaar voor alles wat Hij ook afgelopen jaar weer gaf en de acties die Hij zegende. Maar daarnaast willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd. Ook de bedrijven willen we bedanken voor de sponsoring van de diverse acties. Ten slotte willen we nog benoemen dat er dit jaar ook veel geld is binnengekomen van acties die door mensen buiten de activiteitencommissie zijn gedaan. Zonder deze acties was het totaalbedrag een stuk lager uitgevallen. Allen hartelijk dank!