Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2018 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is 
 
 


 

 
 

 
 

 
Team Team


v.l.n.r. Anne Grinwis, Alette en Jan Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist

 
Adverteren? Adverteren?

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
Adverteren is al mogelijk vanaf 25 euro. Voor meer informatie kunt u mailen naar

 

 
Nieuws Nieuws

Fietspuzzeltocht
Het is nog niet zover, maar alvast voor in uw agenda, maandag 6 augustus wordt onze jaarlijkse fietspuzzeltocht gehouden. De fietstocht zal ongeveer 20 km zijn en gaat door Ouddorp en omstreken. Onderweg is er een stop en na afloop kunt u nog wat lekkers kopen. Deelname is € 3, - per persoon. Starten is mogelijk tussen 18.30 en 19.00 uur. Startlocatie is de Dorpskerk.

Terugblik
We mogen terugblikken op een tweetal activiteiten de afgelopen maand. Zaterdag 9 juni jl. werd de tweede zangavond van dit jaar gehouden. Een hartelijk woord van dank aan Musica Sororum o.l.v. Jan Teeuw. Joyfull Voices o.l.v. Jan van Seters. We mogen terugzien op een mooie en waardevolle avond.
Zaterdag 23 juni werd voor het eerst de kleedjesmarkt gehouden en met succes. Er was een gezellige sfeer deze dag en we kregen veel enthousiaste reacties. We willen iedereen hartelijk bedanken die deze dag een bijdrage geleverd heeft in welke vorm dan ook.
Beide activiteiten hebben het mooie bedrag van € 835, - opgebracht, allen hartelijk dank!