Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2018 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is

Groeten van alle activiteiten commissie leden.
Jan en Alette Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis
 
 
 


 

 
 

 
 

 
Terugblik Terugblik

Uitnodiging brainstormavond Jaarmarkt
Zoals u wellicht weet, is er al weer een start gemaakt met de voorbereidingen voor de jaarmarkt. De jaarmarkt wordt dit jaar gehouden op D.V. vrijdag 11 mei.
Als activiteitencommissie willen we het dit jaar anders gaan aanpakken en willen we jullie allen hartelijk uitnodigen voor een brainstormavond.
Deze avond zal gehouden worden op woensdag 21 februari om 19.30 uur in de ‘Morgenster’.
We zien jullie inbreng als waardevol en willen zo de jaarmarkt met jullie tips, ideeën en adviezen tot een succes maken. Allen hartelijk welkom.

Gezocht
Voor de jaarmarkt zijn we op zoek naar een schuur/opbergplaats voor de 2e hands spullen en 2e hands kleding. De opbergplaats van vorig jaar, kunnen we helaas niet meer gebruiken. Wie heeft of weet een geschikte plaats?
Het zou jammer zijn als we dit jaar geen plek hebben voor deze spullen, dus als gevolg daarvan ook niet kunnen verkopen op de jaarmarkt!
U kunt mailen naar of bellen naar Anne Grinwis 0187-683280


 

 
Adverteren? Adverteren?

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Graag geven wij u wat informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
 
De mogelijkheden voor een advertentie zijn:
A8 formaat liggend, lengte 74 mm breedte 53 mm voor de prijs van € 25,00
A7 formaat staand, lengte 105 mm breedte 74 mm voor € 50,00
A6 formaat liggend, lengte 148 mm breedte 105 mm voor € 75,00
A5 formaat staand, lengte 210 mm breedte 148 mm voor € 200,00
Advertenties in kleur zijn in overleg mogelijk, maar dit geeft wel een meerprijs en hiervoor is slechts beperkt ruimte in het boekje.
 
In 2018 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of pdf naar:
en daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken.
Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht