Activiteitencommissie Activiteitencommissie

De activiteiten commissie van de Hervormde gemeente Ouddorp wil zich graag op aan u voorstellen en vertellen wat zij doet.
Jaarlijks vergaderen we ongeveer 4 keer met elkaar. In deze vergaderingen worden plannen gemaakt voor de activiteiten die gepland/georganiseerd gaan worden, we overleggen wie wat doet en alles wordt bij elke vergadering op papier gezet en uitgewerkt door de notulist. De notulen worden vervolgens gestuurd naar alle commissie leden, kerkenraad, koster, en kerkrentmeesters zodat iedereen op de hoogte is van onze activiteiten.
 
Wij organiseren verschillende activiteiten zoals zangavonden, snuffelmarkten, fietstocht, kerstpost, lezingen, bloemschikken, minimarkten ect.
Een ieder in de commissie heeft zo zijn eigen taken wie wat organiseert en uiteraard wordt de publicatie doorgegeven in kranten, ons maandelijkse kleine kracht, blauwe stapper en websites.
 
Ons grootste doel is het verzamelen van geld voor de kerk, het kerkgebouw en de predikant om zo het Woord van God in stand te kunnen houden.
Daarbij ondervinden/beleven we saamhorigheid in alle activiteiten die we met elkaar als gemeente en bezoekers en tevens als Christenen onder elkaar beleven. Dit is prachtig en fijn om te zien.
 
Elke keer weer zijn we vol ideeën en enthousiast voor alle activiteiten die komen gaan. Dit alles doen we met volle inzet en met de kracht van onze Schepper.
De activiteitencommissie hoopt ook in 2018 weer diverse activiteiten te organiseren.
Voor al onze activiteiten kijkt u in onze agenda.
Ons rekeningnummer is NL18 RABO 0146 3826 25. 
Ons emailadres is

Groeten van alle activiteiten commissie leden.
Jan en Alette Steenbergen, Andrea Grinwis, Danielle Quist en Anne Grinwis
 
 
 


 

 
 

 
 

 
Nieuws Nieuws

Levensmiddelen
Voor onze levensmiddelenkraam zijn we op zoek naar levensmiddelen met een ruime houdbaarheidsdatum, de levensmiddelen kunnen ingeleverd worden bij Daniëlle Quist, Alexanderstraat 52.
 
Glas en servieswerk
Het glas en servieswerk kunnen elke donderdagochtend van 8.00 tot 11.00 uur gebracht worden in de ‘Morgenster’.
 
2de handskleding

Dit jaar zijn we voor de jaarmarkt weer op zoek naar 2de hands kleding.
Alle kleding is welkom, mits deze in goede staat en gewassen is.
De kleding kan gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12 Ouddorp.
Ook zijn we op zoek naar kledingrekken die we deze dag kunnen lenen, heeft u er één te leen dan horen we het graag!
 
2de  handsspullen

De 2de hands spullen kunnen gebracht worden bij Anne Grinwis, Preekhillaan 12. Ook is er de mogelijkheid om de spullen en de levensmiddelen op woensdagavond 9 mei van 19.00 tot 20.30 uur en op donderdagmiddag 10 mei van 13.00 tot 15.00 uur af te geven in de ‘Morgenster’. Spullen in goede staat zijn van harte welkom, met uitzondering van grote meubelstukken, computers ed.
Creatief bezig zijn, iets voor u?
Voor de jaarmarkt op 11 mei willen we graag ons steentje bijdragen door creatief bezig te zijn met elkaar, zodat we de gemaakte spullen kunnen verkopen op deze dag. Bent u/jij creatief en lijkt het u/jou leuk om een aantal avonden in april/mei met elkaar te handwerken, timmeren, schilderen, bloemschikken of iets dergelijks, meldt u/jou dan aan bij Corina Abresch en Hetty Moerkerk 06-28982574.
  
Vrijwilligers

Voor deze dag is er altijd flink wat hulp nodig, fijn dat we al een aantal mensen bereid hebben gevonden om deze dag te helpen! Wilt u ons komen helpen een dagdeel of een hele dag? Laat het ons weten, uw hulp wordt zeer gewaardeerd.
U kunt zich opgeven bij Anne Grinwis 683280 of per mail naar:
 
Vrijwilligersavond

Alvast willen we via deze weg al de vrijwilligers uitnodigen voor een vrijwilligersavond op woensdag 2 mei van 19.30 tot 20.30 uur in de ‘Morgenster’
Ons doel hierbij is om alles voor de jaarmarkt nog eens door te nemen, via de mail krijgen de vrijwilligers nog verder informatie en uitnodiging voor deze avond.
 
Voor in uw agenda

Wij willen u allen alvast hartelijk uitnodigen om 11 mei een kijkje te komen nemen op de jaarmarkt. Er is van alles en nog wat te koop, zoals: groente en fruit, kaas van de kaasboerderij, patat, rollensnoep, wafels en andere lekkernijen!
Via een lootje kunt u wat winnen op de levensmiddelenkraam, er wordt een boodschappenpakket verloot en u kunt de naam van een pop raden.
Verder zijn er sieraden, parfums, brocante, fotokaarten, etc.
Ook zijn er de bekende 2de hands kleding, spullen en boeken te koop.
Verder worden er kinderactiviteiten georganiseerd.
 
Nieuw

Nieuw dit jaar is: een hoedenkraam, een schoenenkraam en een boekenkraam met nieuwe boeken. Dit jaar staan niet alleen buiten de kramen maar ook binnen staan een aantal kraampjes. Zoals u leest is het te veel om op te noemen.
Zo hebben we nog niet eens de catering genoemd, waar u heerlijk een bakje koffie met wat lekkers kan nuttigen….kom langs en laat u verrassen.
 
Fotoshoot
Tijdens de markt is er evenals vorig jaar ook de mogelijkheid om op de foto te gaan.
Ga voor een leuke fotoshoot van je gezin/kinderen/vrienden/of welke samenstelling dan ook. Na afloop van de fotoshoot krijgt u alle foto’s mee op een USB stick zodat u zelf kunt kijken welke foto(‘s) u wilt afdrukken/delen/enz.
De kosten voor de fotoshoot zijn € 10,00. De opbrengst is geheel voor de kerk.
U kunt zich van te voren aanmelden om een tijd af te spreken.
Neem contact op via email: of bel/stuur een berichtje naar 06-52094422.
Het blijft natuurlijk ook mogelijk om op de dag zelf zonder afspraak op de foto te gaan! De foto’s worden gemaakt bij de ingang van de ‘Morgenster’, daar kunt u zich op de dag zelf aanmelden.


 

 
Adverteren? Adverteren?

Adverteren in de programmaboekjes van de zangavonden
Elk jaar bieden wij bedrijven de mogelijkheid om in onze liturgie voor de zangavonden te adverteren.
Graag geven wij u wat informatie over de kosten om met uw bedrijfsadvertentie de kerk te steunen.
Het programmaboekje voor de zangavonden is op A5 formaat.
 
De mogelijkheden voor een advertentie zijn:
A8 formaat liggend, lengte 74 mm breedte 53 mm voor de prijs van € 25,00
A7 formaat staand, lengte 105 mm breedte 74 mm voor € 50,00
A6 formaat liggend, lengte 148 mm breedte 105 mm voor € 75,00
A5 formaat staand, lengte 210 mm breedte 148 mm voor € 200,00
Advertenties in kleur zijn in overleg mogelijk, maar dit geeft wel een meerprijs en hiervoor is slechts beperkt ruimte in het boekje.
 
In 2018 staan ook al weer enkele zangavonden gepland. Het bereik van uw advertentie is dus groot. Mocht u willen adverteren, mail dan een complete advertentie in Word of pdf naar:
en daarbij de maat waar u gebruik van wilt maken.
Ook voor vragen kunt u op dit mailadres terecht